Tam Öğrenme Modeli


3 Adım Kolejinde Tam Öğrenme Modeline dayanarak oluşturulan homojen ( maksimum 18 kişi ) sınıflarımızda, eğitim-öğretim öğrencilerimizin seviyesine göre belirlenir ve uygulanır

Öğrencileri eğitimli, bilgili, donanımlı yetiştirmek, başarıya ve hedefe ulaştırmak eğitim anlayışımızın temel amacıdır.

Bloom, “Olumlu öğrenme koşulları sağlandığında ve bu koşullar öğretme – öğrenme süreci boyunca devam ettiğinde herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi herkes öğrenebilir.” düşüncesinden hareketle bu modeli geliştirmiştir.

Okulda öğrenme kuramı ya da tam öğrenme modeli, ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında, hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir. Bloom tarafından geliştirilen Tam Öğrenme Modeli; planlı bir şekilde işe girişilmesi halinde tüm öğrencilerin yeni davranışları öğrenebileceklerini savunur.

Eğitimin, dolayısıyla da okulların etkililik ve verimliliğini en yüksek düzeye çıkarabilecek koşulları belirlemeye çalışan tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır: 1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri.

Tam Öğrenme Modeline dayalı eğitimde;
 • Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkân tanır.
 • Öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verir.
 • Öğrenciler arasında eşitliği sağlar.
 • Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir.
 • Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir.
 • Öğrenme ve öğretme ortamında cezaya yer verilmez.
 • Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar.
 • Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır.
 • Öğretmen, dersin başında ve ders devam ederken öğrenciyi güdüler ve isteklendirir.
 • Öğretmen, öğrencinin düşündüklerini serbestçe ifade etmesine olanak tanır.
 • Öğretmen dersi monotonluktan korumak için farklı öğretim yöntemi ve tekniklerini dener.