Stem Eğitimi


STEM NEDİR ?

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm sınıf seviyelerini kapsayan bir yaklaşımdır.

 Öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, yeni nesil eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler. STEM, bireyleri

 başarılı olma ve bu değişen dünyaya uyum sağlama becerileriyle güçlendirmeyi amaçlar. Öğrenciler ezberden uzak bir şekilde araştırma ve sorgulama yaparak öğrenirler.

Dört disiplin iç içe geçmiş şekilde günlük hayata transfer edilerek kullanıldığı için öğrenmede kalıcılık sağlanır.

 

STEM,  öğrencilerin;

·      Fen, Matematik ve Teknoloji okuryazarlık düzeylerini artırır.

·      Eleştirel ve kritik düşünme becerisi kazandırır.

·      Günlük hayatta karşılaşacakları hayat problemlerinin farkına varmalarını sağlar.

·      Üreten birey olmalarını katkı sağlar.

·      Yaratıcılığı artırır.

·      İşbirlikçi çalışma becerisini güçlendirir.

·      Kişilerarası iletişim becerilerini geliştirir.

·      Değişime ve yeniliğe karşı merak duygusunu uyandırır.

·      Girişimcilik becerilerinin gelişmesine destek olur.

·      STEM kariyer alanlarında duyulan ihtiyacı karşılamalarını kolaylaştırır.

STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

STEM eğitimi erken yaşta problemlere yaratıcı çözümler üreten, değişimlere uyum sağlayan, iletişim becerileri güçlü, donanımlı ve kendine güvenen bireyler yetişmesine katkı sağlar. STEM çalışmalarında öğrenciler, tasarladıkları STEM ürünlerinin patentini alabilecekleri gibi iş sahasına çıktıklarında da bu alandaki kariyer fırsatlarını değerlendirebilirler.

STEM eğitimi ve teknolojinin uygulanması, her öğrenciye yaratıcılığını kullanma, eleştirel düşünme becerisini geliştirme ve sayısal düşünme becerisi kazandırır. STEM’ i geleneksel eğitimden ayıran nokta, harmanlanmış öğrenme ortamı ile problem çözme becerisinin gerçek hayattaki uygulamalarına odaklanarak, öğrencilere bilimsel yöntemin günlük hayata nasıl uygulanabileceğini göstermesidir. Bu becerilerin kazandırılması için STEM eğitimine erken çocukluk döneminde başlanması önemlidir.

Teknolojinin de içinde bulunduğu projeler ve faaliyetler ile bilimin uygulanmasını vurgulamak ve öğrencileri gelecekteki derslere hazırlamak için STEM eğitimi önem arz etmektedir.