Akademik Eğitim


Okul+Etüt+Rehberlik konseptiyle öğrencinin tüm eğitim öğretim ihtiyaçlarını başka bir eğitime veya kuruma ihtiyaç kalmayacak şekilde 3 Adım Koleji’nde karşılıyoruz.
 
Öğrenci-Veli-Öğretmen birlikteliği danışmanlık prensibimiz olup minimum haftada bir danışman öğretmen tarafından öğrencinin durumu hakkında telefonla veli görüşmesi, ayda bir ise yüz yüze veli görüşmesi yapılmakta ve öğrenci gelişimi düzenli bir şekilde takip edilmektedir.
 
İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ
 
Bir öğrencinin okul hayatının ilk yılları sonraki dönemler için belirleyici etkilere sahiptir. Bu belirleyici etkilerin olumlu olması, başarıya giden yolda öğrencinin mutluluğu ve motivasyonu açısından oldukça önemlidir. İlkokul öğrencileri için sergilediğimiz yaklaşımın temeli tamamen öğrencinin eğitim ve öğretime olan yargılarını pozitif olarak yönlendirme üzerine kuruludur.
 
Örgün eğitime ilk adımların atıldığı ilkokul döneminde öğrencinin öğrendiği bilgiyi etkili kullanabilmesini, ana dilini doğru ve akıcı öğrenebilmesini ve sayısal konularda gördükleri konuları somut bir dayanağı olmayan rakam yığınları olarak düşünmelerini engellemek adına bilgisayar laboratuarımızda günümüzün ve geleceğin önemli konusu olan ‘kodlama’ öğretimini en iyi şekilde sağlamak hedefindeyiz. Aynı zamanda eğitim ve iş hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yabancı dil olan İngilizceyi; okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini üst seviyeye taşımak amacıyla kaliteli, dünya çapında kabul gören kaynaklarla öğrencilere öğretmekteyiz.
 
İlkokul öğrencilerimiz 12 ders İngilizce eğitimi almaktadır.
 
 
 
ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ
 
İyi bir lise iyi bir üniversiteye giden yolda en büyük faktördür. Ortaöğretim dönemi, liseye giriş sınavı ‘LGS’ açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bunun farkında olarak öğrencilerimizi sosyal aktivite ve projelerden soyutlamadan ‘LGS’ sınavına hazırlamaktayız. 3 Adım Koleji olarak ‘LGS’ planlamamız:
 
Okulumuzda MEB yönetmeliklerine uygun sınavlar yapılmaktadır ve sınavların sayısı dersin saatine göre değişmektedir.
Öğretmenlerimizin yaptığı sınavların yanında öğrencilerimizin test tekniklerini geliştirmek adına da çalışmalar yapmaktayız.
Hafta içi her gün yedi ders saatinin sonunda artı iki etüt ekleyerek öğrencilerin tam olarak anlamadığı konuların tekrarını yaparak konuların pekişmesini sağlamaktayız. Tüm öğrencilerimiz için cumartesi günleri de etüt programı uygulanmaktadır.
Ara sınıflar için ayda bir, 8. Sınıflar için 2 haftada bir deneme sınavları yapılmaktadır. Sınavlardaki sorular ilgili branşın öğretmeni tarafından etütlerde ayrıntılı bir şekilde çözülmektedir.
Ortaokul öğrencilerimiz 15 ders İngilizce eğitimi almaktadır.
Biz tecrübelerimize dayanarak özel ve ilgili bir eğitimle her öğrencinin içindeki potansiyeli bulacağına inanıyoruz. Nice öğrencimizin Türkiye birincilikleri elde etmelerinde ve üst düzey liselere yerleşmelerinde onlara destek olmak istiyoruz.