Rehberlik Servisi


3 Adım Kolejinde Rehberlik Servisi öğrencileri tanımayı, aynı zaman da öğrencilerin de kendisini tanımasını ve keşfetmesini hedefler. Rehberlik hizmetleri kapsamında öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları bu sayede mümkün kılınır. Bu düşünceden hareketle öğrenciler yakından tanınmaya çalışılır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci gizlilik, güven ve gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ayrıca kişilik haklarına saygı gösterilerek tüm öğrencilerimiz rehberlik servisince koşulsuz kabul edilir. Öğrencilerimizin istedikleri her konuda yargılanmadan; açık ve dürüst davranılarak dinlenip, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisi öğrencinin kendini tanıması, içindeki cevheri ortaya çıkarması, kendini kabul, bireysel farklılıklara saygı ve kendini gerçekleştirme konusunda öğrenciye rehberlik eden önemli bir birimdir. Öğretmen, öğrenci ve veli üçgenine önem veren 3 ADIM ailesi farklı dünyaları keşfetmekte ve her yıl yetenekli çocuklara öncülük etmektedir. Öğrenciyi merkeze alan rehberlik servisimiz yapmış olduğu envanterlerle öğrencinin içindeki cevheri ortaya çıkarmanın yanı sıra ayrıca öğrencinin akademik başarısının artmasını da sağlamaktadır.

 

İLKELERİMİZ;

 • Güven
 • Sevgi ve saygı
 • Bireysel farklılıklara saygı
 • Kendini kabul
 • Öğretmen- öğrenci- veli koordinasyonu
 • Kendini gerçekleştirme
 • Eğitsel ve mesleki gelişim
 • Kişiler arası iletişim
 • Okula ve çevreye uyum
 • İlgi ve yeteneklerini keşfetme

 

AMAÇLARIMIZ

 • Her öğrenci farklı bir dünyadır mantığıyla hareket eden okulumuz her çocuğun kendini keşfetmesine öncülük etmektedir.
 • İletişim kurma konusunda rehberlik edilmesi ve sorun çözme yöntemlerinin kazandırılması.
 • İlgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması.
 • Etkili iletişim, doğru yönlendirme, başarılı çocuk ve mutlu gelecek