Robotik

Açıklama

Robotik Eğitim Atölyesi ile klasik eğitim anlayışından uzaklaşarak çocuklarımız' ve gençlerimizi aktif olarak teknolojiyle buluşturuyoruz.

Bu atölyemizde geleceğimiz olan çocuklarımız, Mekanik, Elektronik ve Yazılım öğrenerek geleceğin mühendislik derslerini şimdiden öğrenmeye başlamaktadırlar.

Mekanik öğrenerek, temel fen bilimleri derslerinde öğrendiği veya öğreneceği konuları da şimdiden uygulamış olacaktır.

Elektronik öğrenerek, temel elektronik biliminin mantığın' anlamış ve uygulamış olacaktır.

Yazılım öğrenerek, bilgisayar programlama ve elektronik programlama gibi gelecekte tüm mühendislerin bilmesi gereken en önemli bölümü de öğrenmiş ve uygulamış olacaktır.

Bu Eğitimin Oğrenciye Katkısı Neler Olacak?

Analitik Düşünme Becerisi: Verilen bir görevi veya problemi sistematik olarak planlama, sonrasında planını uygulama, geliştirdiği plana yönelik hataları görme ve tekrar deneyebilme kararlılığına sahip olabileceklerdir.

Tasarım: Bir robotu tasarlarken tasarım sırasında hangi aşamaları kullandığı, öncesinde ve sonrasında yaşadığı problemleri çözebilme ve deneyimleme şansı, sonrasında plana uygun hareket etme ve zihinsel çözümleme becerisini geliştirmeye yönelik yeteneklerini geliştirebileceklerdir.

Problem Çözme: Ozellikle değişen dünyada artık çocuklarımız ve gençlerimiz için geliştirilmesi gereken en öenmli özellik "Problem Çözme" dir. Hayat boyu karşılaşılan problemle ilgili nasıl planlayacağını, nasıl plan dahilinde hareket edeceğini, karşılaştığı sorunların analizini nasıl yapacağını ve sonrasında probleme yönelik sorunları çözmede nasıl davranacağını geliştirmeyi programımızda öğrenebileceklerdir.

Yazılım ,Kodlama ve Programlama Becerisi: Geleceğin dünyasını hayal ettiğimizde hayatımızda olacak bir çok teknolojiyi şuanda düşünmemiz çok zor. Fakat şunda herkes hem Fikirdir.Gelecek kesinlikle yazılım ile gelecek! Mevcut etrafımızda olan tüm teknolojik aletlerin ve kullandığımız sistemlerin alt yapısında yazılım ve kodlama vardır.Geleceği düşündüğümüz de şu anda var olan teknolojik aletler ve sistemler daha da yaygınlaşacak ve yazılım bilen ve mühendislik eğitimi alan kişiler geleceği inşaa edeceklerdir. Robotik Eğitim Atölyemizde geleceği inşaa edecek mühendis ve yazılımcıları yetiştirme vizyonundayız.