Sosyal Kültürel Atölyelerimiz


GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ 3 Adım Kolejinde görsel sanatlar eğitimi; öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırmaları hedeflenir. Öğrencilerimize küçük yaştan itibaren sanatla tanıştırmak ve onlara sanatı sevdirmek, kısıtlamalar olmadan özgürce kararlar alabilecekleri bir ortam yaratmak, çalışmalarında yaratıcılık ve özgürlüklerini keşfetmelerini sağlamak ana hedeflerimizdir. Okulumuzda 2 adet resim atölyesi bulunmaktadır. Atölyelerde temel sanat eğitimi, sınıf seviyelerine uygun olarak planlanır. Öğrencilerin tamamlanan sanat projeleri, haftalık olarak okul genelinde sergilenir. Bu sayede öğrencilerimizin aktif olarak sanat ortamı içinde yer almalarını ve sanatsal etkinliklere katılmaları sağlanır.

FEN BİLGİSİ LABORATUARI Fen Laboratuarımız yaparak yaşayarak öğrenme modelinden yola çıkarak çeşitli deney ve aktivitelerin yapılabileceği araç gereçle donatılmıştır. Öğrencilerimiz bu atölyemizde bilimin hayatın içinde olduğunu görecek ve öğrendikleri bilimsel gerçeklerin yaşadığımız hayatla ilgisini, deneyler ve incelemeler yaparak ilişkilendirir. Öğrencilerimiz, sınıf öğretmenleri ve fen öğretmenleri ile yaptığı çalışmalarla günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözme becerisi kazanacaktır.

MÜZİK ATÖLYESİ Müzik dersinde amacımız öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır. Temel müzik eğitimi alan öğrencilerimizin özel yetenekleri doğrultusunda profesyonel bir müzik aletine geçiş yapmasında gerekli olacak alt yapıyı kazandırır. Bu programda öğrenciler hem çeşitli müzik ve ritim aletleriyle eğlenceli vakitler getirecekler hem de özellikle işitsel dikkatlerini arttırarak akademik başarılarını destekleyen önemli bir kazanım elde etmiş olacaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ATÖLYESİ Kodlama eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini hedeflenir. Kodlama ile sadece bilgisayar üzerinde kod yazmaktan ziyade Tam öğrenme modeline yönelik sistematik düşünme, analiz yapabilme, problem çözebilme, olaylar arasındaki bağlantıları görebilme ve yorumlayabilme gibi yetenekler kazandırır. Okulumuzda her sınıf düzeyinde temel bilgisayar işletmenliği ve kodlama uzman eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ Beden eğitimi dersi çalışmalarında öğrenciler, ekip halinde çalışmayı, iş birliği yapmayı, yardımlaşmayı, arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı duymayı, davranışlarını ve heyecanını kontrol edebilmeyi öğrenirler. Beden eğitimi derslerimiz hava durumuna bağlı olarak okul bahçesinde ya da kapalı beden eğitimi salonumuzda işlenmektedir. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz fiziksel imkanlar dahilinde tüm spor dalları hakkında eğitim alarak uygulayacak düzeye ulaşır.

KÜTÜPHANE Kütüphane kullanımını öğrencilerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek, serbest zamanlarında da kütüphaneleri kullanan bireyler olmalarını sağlamak amaçlarımız arasındadır. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanarak, kütüphane kaynaklarını doğru şekilde kullanma becerisi kazandırarak verdiği bilgi hizmetiyle eleştirel, aktif ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi, eğitim-öğretim alanındaki yenilikleri takip ederek öğrencilerimizin bilgi hizmetlerinden en etkin ve en verimli biçimde faydalanmalarını amaçlamaktayız. Her sınıf düzeyinde okul kütüphanemizde yapılan kitap atölyesi ve kitap analizleri çalışmalarıyla öğrencilerimizin hızlı ve bilinçli kitap okuma alışkanlıkları geliştirilmeye çalışılır. Kütüphane etkinliği; öğretim programını destekleyen, öğrencilerin ilgi ve meraklarını artıran, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıran sınıf öğretmeni rehberliğinde yapılır.