Telefon
WhatsApp

STEM EĞİTİMİ

Robotik kodlama çalışmalarımız yıl içerisinde devam ediyor. Yarışmalara hazırlanarak hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Disiplinler arası eğitimler ile de diğer dersler ile bağlantı kurarak teknolojiyi her alanda kullanmayı öğretiyoruz. 3D Tasarım Çocuklar belli bir yaşa kadar soyut kavramları zihinlerinde kurgulayamazlar ve dolayısıyla bu kavramları onlara mümkün olduğunca somutlaştırarak sunmak gerekir. Bir hız problemini anlatırken gerçek hayattan örnekler, vücut diliyle ya da elimizdeki malzemelerle küçük drama oyunları yaparak göstermeye çalışırız. Örneğin; bir öğrencinin güneş olup diğer arkadaşlarının da gezegenler olup sırayla güneşin etrafında döndürmek gibi. Günümüz teknolojisiyle beraber bu gibi faaliyetlere destek olarak derslerde kullanıldığında, daha çabuk ve kolay öğrenme sağlanıyor. Güneş sisteminin 3 boyutlu bir modelini bastığımızda hem gezegen şekillerini daha kolay görecek hem de somut bir varlığa dokunmuş olacak. 3D Tasarım Atölyesi baskıyı kullanmak için bu sadece küçük bir örnek. Kullanım alanları hayal gücünüzle elbette daha da genişletilebilir. İlköğretim ve ortaokul öğrencilerinin yaş gruplarını göz önünde bulunduralım. Hayal güçlerine henüz ket vurulmamış ve öğrenme düzeyleri de fazlasıyla yüksek. Onlara yeteneklerini kullanabilecekleri, hayallerinde kurguladıkları maddeleri, aygıtları yapabilecekleri bir ortam olduğunu söyleyin ve onlara yol gösterin. Göreceğiniz sonuçlar sizi yaratıcılıklarıyla şaşırtacak. Çocuklar Tinkercad uygulamasını kullanarak ürünlerinin 3 boyutlu tasarımlarını yapmaları sağlanmaktadır. Hayal edip tasarladıkları ürünleri somut bir madde olarak ellerinde tutabilmek onlar için mükemmel bir deneyimdir. “Ben de yapabilirim” özgüvenini onlara ölçülü bir biçimde kazandırmada etkili bir yöntem. Hem icadı hayat buluyor hem de nerede hata yaptığını canlı ve uygulamalı örnek üzerinden görebiliyor.